FYSIOTHERAPIE DE MARREN ACTIEF OP SCHOLEN

Locaties:

• C.B.S. de Bolster, Wikelerdyk 14, 8561 BE Balk

• O.B.S. it Hazzeleger, S. de Jongstrjitte 4, 8561 DP Balk

• St. Ludgerusschool, S. de Jongstrjitte 4, 8561 DP Balk

• C.B.S. de Wâlikker, Jan Schotanuswei 47, 8567 LC Oudemirdum

• B.S. de Meiboom, Himmelumerdyk 2a, 8721 GT Warns

• O.B.S. de Pipegaal, Hearewei 1, 8711 GC Workum

• C.B.S. it Finster, Fûgelikkers 2, 8711 DB Workum

• K.B.S. de Ferbining, Lyklamawei 25, 8566 JH Nijemirdum

• Sint Ludgerusschool, Weverswei 4A, 8711 GP Workum

terug...

How to start your own website - Learn more