bootstrap website templates

REGISTRATIES EN NETWERKEN


• Fysiotherapie De Marren is aangesloten bij:

- Centraal kwaliteitsregister van het KNGF

- Deelregister NVMT
Nederlandse vereniging voor Manuele Therapie

- Deelregister NVFS
Nederlandse Vereniging voor Sportfysiotherapie

- Deelregister NVFK
Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie

- KISS/EWMM

- Kennisnetwerk IOF Kinderfysiotherapie

- Kennisnetwerk CVA

- Buurtzorg Plus

- ParkinsonNet Nederland

- ParkinsonNet Friesland

- NFF (Neurologie Fysiotherapeuten Friesland)

- Netwerk Neurorevalidatie Regio Antonius SneeK Emmeloord

• Fysiotherapie De Marren heeft een klachtenregeling

• Relevante sites:

- mijnantonius.nl/neurorevalidatie

- psychfysio.nl

- aslcentrum.nl

- defysiotherapeut.com

- nvmt.nl

- kiss-kinderen.nl

- parkinsonnet.nl

- parkinsonvereniging.nl

- msvereniging.nl

- buurtzorgnederland.com

- methodevandixhoorn.com

- kinderfysiotherapie.nl

- kngf.nl/vakgebied/specialismen/sportfysiotherapie